Regały wysokiego składowania – mierz wysoko, ogranicz szerokość!

Regały wysokiego składowania stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wolną przestrzeń magazynowo-produkcyjną. 

Dotychczasowe problemy związane z layoutem firmy, nieustannymi próbami zacieśniania linii produkcyjnych oraz minimalizacją ilości komponentów przechowywanych na magazynie zostają coraz częściej zastępowane odpowiednio zaprojektowanymi i spersonalizowanymi pod wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstw regałami wysokiego składowania. Dlaczego warto zainwestować w tego typu rozwiązanie?

Regały wysokiego składowania, a idea szczupłego przedsiębiorstwa

Wysokość regałów wysokiego składowania uwarunkowana jest wysokością posiadanej hali. Obecne rozwiązania technologiczne w połączeniu z odpowiednią infrastrukturą logistyczną i oprogramowaniem, pozwalają w pełni zautomatyzować magazyn przedsiębiorstwa, minimalizując dotychczas ponoszone koszty stałe i osiągając rentowność inwestowanego kapitału już w ciągu pierwszego roku funkcjonowania.

Regały wysokiego składowania pozwalają przedsiębiorstwom produkcyjnym na wykorzystanie zaoszczędzonej powierzchni hali w celu optymalizacji linii produkcyjnych oraz osiągania wyższej produktywności i efektywności procesów. Dodatkowo, pozwalają one na przechowywanie większej ilości komponentów do produkcji, co w przypadku długich czasów tranzytu od dostawców staje się jedną z kluczowych cech decydujących o podjęciu ewentualnej współpracy.

W ostatnich latach można zaobserwować bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania regałami wysokiego składowania – coraz większa liczba firm specjalizujących się w projektowaniu tego typu rozwiązań staje się jednocześnie ich wyłącznymi producentami oraz głównymi dystrybutorami. Pomimo zaobserwowanych standardów wyznaczonych dla regałów wysokiego składowania, ich producenci każdego dnia dostarczają nowych funkcjonalności dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów.   

Dodatkowe wyposażenie dla regałów wysokiego składowania

Choć same regały wysokiego składowania są niezwykle korzystnym i efektywnym rozwiązaniem dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i międzynarodowych hal magazynowych, to taka inwestycja wiąże się również z koniecznością zaopatrzenia się w dodatkowe urządzenia, które wspomogą od podstaw projektowane procesy operacyjne. Do kluczowych elementów należą m.in. wózki widłowe, bez których firma nie będzie miała możliwości lokowania palet z komponentami na wysokich pozycjach magazynowych. W tym przypadku istotna będzie nie tylko zwrotność i zasięg wózka widłowego, ale przede wszystkim jego nośność oraz forma zasilania, zależna od wewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorstwa. Nie można również zapominać o wiążących się z zakupem wózka widłowego odpowiednich szkoleniach operatorów.

Bazując na powyższych zaletach i wadach rozwiązania, inwestycja w regały wysokiego składowania powinna być przemyślana i skoncentrowana na faktycznych potrzebach przedsiębiorstwa.